Aleksoto bendruomenės centras

Aleksoto bendruomenės centras
Veiverių 132, Kaunas
Įmonės kodas 135892058
Valdybos pirmininkė Steputė Račkauskienė                                                                            

Tel. 8 670 85882 el. p.  aleksotobendruomene@gmail.com ,
www.aleksotas.lt

Aleksotiškių Liukrecijos Navickienės, Zenono Šalnos ir Aurelijos Bareišienės iniciatyva 2001 metų rugsėjo mėn. 21 d. Botanikos sode įvyko pirmoji Aleksoto šventė, subūrusi gražų ratą bičiulių. Aleksotiškiai nutarė: tik drauge veikdami galim daug nuveikti, kad gyventi ir praleisti laisvalaikį būtų prasmingiau.

2002-04-25 dieną Botanikos sode įvyko Aleksoto bendruomenės centro steigiamasis susirinkimas, kuriame priimtas nutarimas įsteigti Aleksoto bendruomenės centrą. Pirmąja centro pirmininke išrinkta Liukrecija Navickienė. L. Navickienei 2003 m. tapus Aleksoto seniūne, bendruomenės centro pirmininku tapo Zenonas Šalna, kuris vadovavo Aleksoto bendruomenės centro veiklai iki 2016 m.,  2016-2018 m. mūsų centrui vadovavo Birutė Valentienė, o nuo 2018 m. gruodžio 14 d. valdybos pirmininke išrinkta Steputė Račkauskienė.

Per 15 veiklos metų Aleksoto bendruomenės centras yra sukaupęs didelę patirtį ir rengia daug įvairių tradicinių renginių ir švenčių Aleksoto ir miesto gyventojams. Aleksoto bendruomenės centras turi savo himną, vėliavą ir ženklą, interneto svetainę www.aleksotas.lt.

Aleksoto bendruomenės centro tikslas - organizuoti ir koordinuoti šviečiamąją, kultūrinę, sportinę, socialinę, sveikatinamąją, aplinkosauginę ir kitą veiklą Aleksote. Aleksoto bendruomenės centro siekiai: Aleksotas – miestas sodas, žalieji Kauno vartai, Aleksotas – svetingas kauniečiams ir keliautojams, Aleksote gera ir saugu gyventi, dirbti, sportuoti ir ilsėtis. Ilgalaikė renginių organizavimo praktika leidžia teigti, kad masiniuose renginiuose dalyvauja kas antra Aleksoto gyventojų šeima, o Aleksoto bendruomenės centras yra vienas iš aktyviausiai veikiančių bendruomenių centrų Kaune. Kultūriniai renginiai nuo pat Aleksoto bendruomenės centro įsikūrimo buvo vieni iš prioritetinių veiklos krypčių.

Aleksoto bendruomenės centro valdyba (nuo 2021 05 26):

Valdybos pirmininkė - Steputė Račkauskienė

Pirmininkės pavaduotojas - Zenonas Šalna   

Nariai: Nijolė Kablienė                                  

           Nijolė Jankauskienė - finansininkė  

           Rimas Kizys - vėliavininkas            

           Diana Kizienė                                

           Ramūnas Navickas                      

           Rita Jonaitienė                             

           Jūratė Petrikaitė                                         

           Aurelija Kudirkienė - dizainerė   

                       Rozvita Brazaitienė         

                        Vilija Barzdžiuvienė     

                     

Pagrindinis Aleksoto kultūrinis renginys – Aleksoto šventė, rugsėjo viduryje sutraukianti tūkstančius žiūrovų ir dalyvių. Kiti reikšmingi kultūros renginiai, taip pat tapę tradiciniais – Užgavėnių šventė VDU Botanikos sode, kalėdinis karnavalas. Kasmet organizuojame kauniečių labai mėgstamus pažintinius dviračių žygius po Aleksotą. Manome, kad aktyvi bendruomenės centro kultūrinė veikla aleksotiškiams kompensuoja tai, kad rajone nėra nei kultūros namų, nei klubų, nei kino teatro, nei kitų kultūros židinių. Aleksoto bendruomenės centro pasididžiavimas – Aleksoto liaudiškos muzikos ansamblis „Svirbė“, kuris jau nemažai koncertavęs Kaune ir Lietuvoje, reta Aleksoto šventė praeina be „Svirbės“ užvedamų dainų ir šokių. Aleksoto bendruomenės centras daug dėmesio skiria vaikų, jaunimo užimtumui gerinti, socialinei atskirčiai mažinti. Kasmet organizuojamos Aleksoto jaunimo sporto žaidynės, Kalėdų eglutės šventės vaikams iš socialiai remtinų šeimų, talkos Aleksoto aplinkai švarinti. Apibendrinant reikėtų akcentuoti, kad Aleksoto bendruomenės centras kasmet organizuoja virš 50 renginių aleksotiškiams ir jų svečiams.

 Vėliava ir ženklasVėliava ir ženklas simbolizuoja Aleksoto teritorinius pavadinimus: Aleksotas, I Birutė, II Birutė,  Žemoji Freda, Aukštoji Freda,  I Julijanava, II Julijanava, Yliškės, Marvelė, Linksmadvaris, Kazliškės, Tirkliliškės, Jiesia, Naugardiškės

© 2023 Visos teisės saugomos, programavo Webtemple