Kvietimas į konferenciją

Gerbiamieji Aleksoto bendruomenės centro nariai,

Aleksoto bendruomenės centro valdybos vardu kviečiu į ataskaitinę rinkiminę Aleksoto bendruomenės centro konferenciją, kuri įvyks 2018 m. gruodžio 14 d. 18 val. Aleksoto seniūnijos salėje (Veiverių 132, Kaunas).

Pagarbiai,

Ramūnas Navickas,
Aleksoto bendruomenės centro valdybos narys

 

DARBOTVARKĖ:

 

 • Dalyvių registracija ( nuo 17:30 val.)

 • Konferencijos pradžia.

 • Dalyvių pristatymas.

 • Sekretoriatas/registracija pristato dalyvių skaičių, kvorumą.

 • Balsų skaičiavimo komisijos sudarymas,

 • Pasiūlomas konferencijos pirmininkas ir sekretorius. Balsavimas

 • 2016-2018 metų veiklos trumpa apžvalga

 • 2016 -2018 metų veiklos aptarimas, balsavimas

 • Finansinės ataskaitos pristatymas ir įvertinimas/ balsavimas.

 • Bendruomenės veiklos reikalai (narių aktyvumas, informacijos sklaida, talkos, Valstybinės šventės, kultūriniai,  renginiai ir kt.);-  pasisakymai;

 • 2019-2021 metų laikotarpio pirmininko kandidatūrų teikimai.

 • Balsavimas. Valdybos, revizijos komisijos sudarymas.

   

 

2018-11-12

Visos naujienos

© 2020 Visos teisės saugomos