Koplytstulpio atidengimas

Aleksoto bendruomenės centro nariai, Aleksoto šauliai, ansamblis "Svirbė", kiti Aleksoto parapijiečiai gruodžio 24 d. po vidurdienio mišių Aleksoto Šv. Kazimiero bažnyčios šventoriuje atidengė koplytstulpį, skirtą Juozui ir Jonui Vailokaičiams, 1921 m. dovanojusiems žemės sklypą Aleksoto Šv.Kazimiero bažnyčios statybai. Renginį vedė Vilius Kaminskas, apie Vailokaičių gyvenimą ir labdaringą veiklą papasakojo jų giminaitis Saulius Julius Bazevičius. Aleksoto bažnyčios klebonas Valius Zubavičius, pašventinęs koplytstulpį, kartu su Aleksoto seniūne atidengė paminklą. Sugiedoję Lietuvos himną bei "Lietuva brangi", pakilia nuotaika skirstėmės namo - juk laukia Kūčios ir Kalėdos! 


Renginys yra Aleksoto bendruomenės centro vykdomo projekto "Aleksoto bendruomenės aktyvinimas", kurį remia SADM, sudėtinė dalis.2017-12-24

Visos naujienos

© 2018 Visos teisės saugomos