Baltų vienybės ugnies sąšauka ant Jiesios piliakalnio

Festivalis "Baltų raštai”– folkloro renginiai vaikams ir šeimai Kaune, skirti populiarinti etninės kultūros vaikų ir jaunimo renginius, išsaugoti bei skleisti baltų tradicinę muziką, stiprinti latvių ir lietuvių ryšius. Kauno vaikų folkloro festivalis skatina jaunąją kartą domėtis savo ir kaimyninių tautų kultūra, istorija, papročiais, stiprina šeimos kartų vienybę, padeda labiau gilintis į savo šaknis, moko perduoti jaunajai kartai senąsias tautos muzikines ir šeimos tradicijas. Šį penktadienį vakarop vaikai iš folklorinių ansamblių kartu su tėveliais rinkosi ant Jiesios piliakalnio. Buvo švenčiama rudens lygiadienio šventė. Kaip džiugu matyti mūsų vaikus ir jaunimą, su entuziazmu dalyvaujančius senovės baltų apeigose.2017-09-22

Visos naujienos

© 2018 Visos teisės saugomos