Klebono jubiliejus

Mūsų mielam Aleksoto šv. Kazimiero bažnyčios klebonui Valiui Zubavičiui sukako 60 metų. Gražus jubiliejus, o klebono nuveikti darbai Lietuvai - dar gražesni. Aleksotiškiai labai džiaugiasi, turėdami tokį nuoširdų, mielą, darbštų kleboną, todėl ir sveikinti su jubiliejumi susirinko gausus būrys svečių.
Ilgiausių metų, laimingų metų, sveikatos metų linkime, Dievo palaimos prašome savo gerbiamam klebonui Valiui Zubavičiui!

2019-05-19

Visos naujienos

© 2024 Visos teisės saugomos, programavo Webtemple